Privacybeleid

Verwerkings verantwoordelijke

Kamperfoelie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wil ik u informeren waarom en onder welke voorwaarden ik bepaalde persoonsgegevens verwerk en hoe ik uw privacy bescherm en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens en doeleinden

Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij mij achter. Wanneer u het contactformulier op mijn website invult, vraag ik u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Ik verzamel deze persoonsgegevens zodat ik contact met u kan opnemen.

Kamperfoelie verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer ik hier een wettelijke grondslag voor heb. Ik verwerk uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Ik kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder deze persoonsgegevens, kan ik geen contact met u opnemen.

Bewaartermijn

Ik zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens die u mij via het contactformulier verstrekt bewaar ik zolang als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.

Derden

Ik verstrek uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via eefjesevenois@kamperfoelie-flowers.be. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die ik verwerk. Indien blijkt dat de gegevens die ik van u heb onjuist zijn, kunt u mij verzoeken om u gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt gegeven toestemming op ieder moment intrekken.

Contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail via eefjesevenois@kamperfoelie-flowers.be.

Sevenois Eefje

Molenveld 51

1653 Dworp

Gsm: 0478/54.68.50

Ik pas deze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op mijn website te vinden.

Created by: Bart S.

Privacybeleid